Narodil se Kristus Pán

Je to již 2. CD, které bylo vydáno v roce 2003. Natáčení opět probíhalo v kostele a jelikož vánoční písně si zaslouží větší profesionalitu, přizvali jsme si na pomoc bývalé členy sboru a takzvané vánoční pěvce. Peníze, které jsme za CD získali, jsme věnovali na opravu farní budovy.

 

1)  Narodil se Kristus Pán

2)  Když je čas vánočních koled

3)  Tichý Betlém

4)  Ave Maria

5)  Kampak to spěcháte

6)  V jesličkách leží

7)  Kam to lidé jdou

8)  Už je s námi věčná láska

9)  Svatá noc se sklání do kraje

10) Již svítá

11) Duše má velebí Pána

12) Adeste, fideles

13) Hvězda z noci betlémské

14) Sláva na výstostech Bohu

15) Gloria

16) Ani den bílý nezastíní

17) Království své dá on chudým

18) Sláva Bohu na nebi

19) Z Betléma se ozývá

20) Slyšte bratři pozvání

21) Pojďme tedy do Betléma

22) V tichou noc nás budí hlas

23) V chudé stáji za Betlémem

24) Radostnou novinu

25) Poznání

26) Spanilé z nebe pacholátko

27) Betlémská hvězda 

28) Aj, dnes v Betlémě

29) Vítejme den

30) Tichá noc